Wielki Przeorat Orderu św. Stanisława w Szwajcarii

SERDECZNIE WITAMY

http://Sankt-Stanislaus-Orden-Schweiz.com

PRAEMIANDO INCITAT

post@sankt-stanislaus-orden-schweiz.com

VIII Wielki Mistrz

Cele

Statut Królewski

Statut Przeoratu

Foto - Ordery

Datki

Przeoraty

Foto -Galeria

Inwestytury

Zaproszenie

Dekrety

Kontakt

News

Oswiadczenie w sprawie WKZzK OSS

Oswiadczenie Nr. 2

 

Historia Orderu św. Stanisława

Królewski Rycerski Order św. Stanisława ustanowiony został 7 maja 1765 roku przez ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, i nadawany był corocznie podczas majowych uroczystości ku czci św. Stanisława Biskupa w dniu 8 maja, w kościele św. Krzyża w W-wie.

Był Orderem polskim, nadawanym za działalność charytatywną. Dewiza Orderu brzmiała:

Praemiando Incitat-Nagradzając Zachęca

 

Order miał służyć do nagradzania zasług społecznych dla Rzeczypospolitej. Kawalerowie Orderu zobowiązani byli do wspierania działalności charytatywnej króla oraz finansowania miedzy innymi, działalności Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, który pomagał najbardziej potrzebującym i ubogim. Stąd Kawalerowie Orderu zobowiązani byli do stałych wpłat na w/w szpital.

Po upadku powstania listopadowego w 1831, Order św. Stanisława przywłaszczony został razem z Orderem Orła Białego i Krzyżem Virtuti Miłitari przez carów rosyjskich deprecjonowany pozostawał jako jedno najniższych odznaczeń rosyjskich pod nazwą Królewsko-Carski Order św. Stanisława. Zmieniony został również wygląd Orderu; ze środkowego medalionu awersu usunięto figurę św. Stanisława i zastąpiono ją splecionymi literami SS /Sanctus Stanislaus/. Polskie orły zastąpiono dwugłowymi orłami rosyjskich carów.

Za czasów zaboru rosyjskiego, Order św. Stanisława przyznawany był często generałom rosyjskim tłumiącym polskie powstania niepodległościowe i osobom zasłużonym przy rusyfikacji Polaków, tracąc zupełnie swój charytatywny charakter.

Car Mikołaj II w dniu 25.12.1916 roku zrezygnował z wszelkich praw do tronu polskiego i jego honorów, zrzekając się tym samym prawa do nadawania polskich odznaczeń, kiedy to za jedyną prawowitą władzę Królestwa Polskiego uznał Radę Regencyjną.

Zła sława carskich nadawań obciążyła Order św. Stanisława do tego stopnia ,że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, nie został ponownie wprowadzony do polskich odznaczeń państwowych, jednocześnie zabroniono jego noszenia z okresu nadań carskich.

W dniu 9 czerwca 1979 ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Pan Juliusz Nowina-Sokolnicki, dekretem prezydenckim powołał ponownie Order św. Stanisława do polskich odznaczeń państwowych.

Ta patriotyczna, a zarazem dalekowzroczna i odważna decyzja o jego restytucji, zamknęła raz na zawsze ciemny okres w historii Orderu , przywracając narodowi polskiemu jego własność, podkreślając równocześnie przynależność Orderu św. Stanisława do polskiego dziedzictwa kultury.

W ciągu 29 lat swego istnienia ,Order św. Stanisława pod kierownictwem Wielkiego Mistrza Pana Juliusza Nowiny -Sokolnickiego, zajął należne mu miejsce w świecie, stając się Odznaczeniem o zasięgu międzynarodowym, i mając Przeoraty w wielu krajach, łączy bardzo wielu ludzi w światłej idei charytatywnej:

„Praemiando    Incitat - Nagradzając zachęca”