Historyczne modyfikacje Orderu Świetego Stanisława

Order Świętego Stanisława z okresu Króla Augusta Poniatowskiego

Rewers i awers Orderu

Haftowana Gwiazda Orderowa

Order Świętego Stanisława z okresu Księstwa Warszawskiego

Rewers i awers Orderu

Haftowana Gwiazda Orderowa

Order Świętego Stanisława z okresu Królestwa Polskiego (Kongresowego)

Rewers i awers Orderu

Metalowa Gwiazda Orderowa

Współczesne Odznaczenia Orderu św. Stanisława

 Klasa V - Krzyż Kawalerski K.C.St.S

 Klasa IV - Krzyż Oficerski O.C.St.S

 Klasa III - Krzyż Komandorski O.C.St.S

 Klasa II - Krzyż Komandorski ze Srebrną Gwiazdą C.S.St.S

 Klasa I - Krzyż Wielki ze Złotą Gwiazdą G.C.S.St.S

Wielki Krzyż Zasługi Orderu św. Stanisława z Koronami

Wielki Łańcuch ze Złotą Gwiazdą G.C.C.St.S

Srebrny Krzyż Zasługi

Złoty Krzyż Zasługi

Nobility Cross - Krzyż Szlachecki