Wielki Przeorat Orderu św. Stanisława w Szwajcarii

 

 

 

SERDECZNIE WITAMY

 

 

http://Sankt-Stanislaus-Orden-Schweiz.com

 

 

 

PRAEMIANDO INCITAT

 

 

post@sankt-stanislaus-orden-schweiz.com

 

 

 

VIII Wielki Mistrz

 

Historia Orderu

 

 

Cele

 

 

Statut Królewski

 

Statut Przeoratu

 

 

Foto - Ordery

Datki

 

Przeoraty

 

Foto - Galeria

 

Inwestytury

 

Zaproszenie

 

Dekrety

 

Kontakt

 

NEWS

Oświadczenie w sprawie WKZzK OSS

Oświadczenie Nr. 2

 

 

 

 

Serdecznie witam na stronach internatowych Wielkiego Przeoratu Orderu św. Stanisława w Szwajcarii.

Królewski Order św. Stanisława ustanowiony został przez ostatniego Króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego w dn.7 maja 1765 roku i nadawany był za zasługi charytatywne. Jest Orderem polskim.

Portal poświecony jest jego historii, działalności charytatywnej Dam i Kawalerów Orderu, oraz jego strukturom na całym świecie.

Order św. Stanisława jest organizacją świecką o zasięgu międzynarodowym, apolityczną, ekumeniczną ,o charakterze tylko dobroczynnym , popierającą i rozwijającą działalność charytatywną i służącą ludziom, którzy takiej pomocy potrzebują.

Zebrane środki finansowe są przekazywane w całości osobom poszkodowanym przez los lub chorym, przekazywane są na domy dziecka, domy pomocy społecznej, hospicja ale także na popieranie innych wartościowych inicjatyw o niepolitycznym charakterze np. wspieranie kształcenia dzieci pochodzących z ubogich rodzin.

 

 

 

 

 

 

Celem Orderu św. Stanisława jest również

1.dążenie do przywrócenia Orderowi rangi jaką posiadał w XVIII wieku za czasów Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego

2.podtrzymywanie i promocja tradycji szlacheckich i zachowań rycerskich w kontaktach międzyludzkich

3.kształtowanie patriotyzmu i tolerancji

4.dbanie o ład moralny i bronienie chrześcijańskich wartości

Członkami Orderu św. Stanisława mogą zostać osoby pełnoletnie, świeckie lub duchowne, niezależnie od pochodzenia i narodowości ,które się z ideami i działalnością Orderu identyfikują. Osoba odznaczona Orderem św. Stanisława staje się pełnoprawnym członkiem Orderu.

Osoby odznaczone Krzyżem Komandorskim Orderu św. Stanisława są nobilitowane do stanu szlacheckiego Jest to sukcesją ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego ,zgodnie z Konstytucją Orderu św. Stanisława                                                                                    

Wśród wielu odznaczonych Dam i Kawalerów na całym świecie, w uznaniu ich działalności charytatywnej, znajdują się osoby posiadające tytuły arystokratyczne, wysocy urzędnicy instytucji państwowych, naukowcy, hierarchowie kościelni, generalicja, parlamentarzyści z wielu krajów.

 Obecnie liczba członków Orderu św. Stanisława na świecie przekroczyła 2,5 tysiąca. Kawalerowie i Damy Orderu św. Stanisława w Polsce należą do najliczniejszych grup narodowych w Orderze na świecie. W dniu 7.06.2009 Order św. Stanisława będzie uroczyście obchodził 30-lecie restytucji Orderu przez Wielkiego Mistrza Orderu Pana Juliusza Nowinę- Sokolnickiego.

Terminarz uroczystości będzie podany na stronach internetowych Wielkiego Przeoratu Szwajcarii.

Szanowni Państwo,

Wielka idea naszego Orderu pomagać najbardziej takiej pomocy potrzebującym łączy tysiące ludzi na całym świecie. Miłość bliźniego i chęć udzielenia mu pomocy jest najszlachetniejszą cechą człowieka. Zachęcam do działalności w naszym Wielkim Przeoracie Orderu św. Stanisławaw Szwajcarii. Wszelkie dane o Orderze św. Stanisława znajdują się następnych stronachinternetowych. Wszelkie zapytania proszę kierować na adres: post@sankt-stanislaus-orden-schweiz.com

Dr. med. St. L. Stawowiak GCStS, Wielki Przeor Orderu św. Stanisława w Szwajcarii