Inwestytury Orderu Świętego Stanisława 2004-2008

131 Światowa Inwestytura Orderu Świętego Stanisława w Częstochowie

W Częstochowie oraz Krakowie w dniach 8-10.05.2009 odbyły się uroczystości związane z obchodami 30-lecia reaktywacji przez ostatniego Prezydenta Rządu RP na Uchodźctwie J. N. Sokolnickiego Orderu św. Stanisława. Uroczystości rozpoczęły się 8 maja mszą ku czci św. Stanisława w kościele pw św. Jadwigi Śląskiej. Mszę celebrował ks. gen. (pds) Rospondek oraz ks. infułat Czesław Wala. W godz. Wieczornych Kawalerowie i Damy uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim.

Główne uroczystości rozpoczęły się w sobotę złożeniem kwiatów pod pomnikami Jana Pawła II oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po mszy świętej w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze odbyła  się 131 Inwestytura OSSt. Przybyli Kawalerowie i Damy z: USA, Meksyku, Anglii, Szkocji, Belgii, Hiszpanii, Szwajcarii oraz Austrii. Liczną grupę stanowili przedstawiciele Przeoratów i Komandorii krajowych, Małopolskiej, Wielkopolskiej, Mazowieckiej, Staropolskiej, Pomorskiej, Śląsko- Zagłębiowskiej, Włocławskiej.

Inwestował Wielki Mistrz Orderu św. Stanisława J. N. Sokolnicki. Przeor Szwajcarii dr S. Stawowiak na wniosek Kapituły Orderu w uznaniu zasług w działalności charytatywnej oraz rozsławiania dobrego imienia Polski w Świecie udekorował Wielkim Krzyżem Zasługi z Koronami Kawalera Tomasa Loranta (Meksyk) oraz Kawalera dr. Don Hunsakera II (USA). Po inwestyturze odbyło się spotkanie oraz bankiet z okazji 30-lecia restytucji OSSt. W związku z rezygnacją Kawalera Waldemara Wilka z funkcji następcy WM na to miejsce został powołany Kawaler Jan Z. Potocki niedzielę (10.05) Kawalerowie i Damy udali się do Krakowa, gdzie uczestniczyli w dorocznej procesji z relikwiami św. Stanisława z Wawelu na Skałkę. Uroczystości 30-lecia restytucji Orderu św. Stanisława zakończono obiadem na Wawelu.

125 Światowa Inwestytura Orderu Świętego Stanisława w Warszawie

6 września w 2008 roku w Archikatedrze Warszawskiej odbyła się 125 Światowa Inwestytura OSSt. Inwestował‚ Wielki Mistrz Orderu Juliusz Nowina Sokolnicki. Na uroczystość przybyli  Kawalerowie i Damy z Przeoratów: USA, Kanady, Belgii, Węgier, Anglii, Ukrainy,  Nowej Zelandii oraz Przeoratów i Komandorii Polskich: Małopolskiego, Wielkopolskiego, Staropolskiego, Świętokrzyskiego, Śląskiego. W sumie w  uroczystości uczestniczyło 130 Kawalewrów  i Dam z całego świata. Mszę świętą w asyście honorowej wojskowych prowadził ks. gen. (d.s.) Rospondek. Śpiewaną modlitwę uświetnił chór kameralny z Wilanowa. Po liturgii Mistrz Juliusz Nowina  Sokolnicki prowadził Ceremonię Inwestowania w otoczeniu asysty honorowej w mundurach historycznych. Do grona członków Orderu dołączyło 20 postulantów oraz wyróżniono  32 Kawalerów i Dam.

Na zakończenie Inwestytury, Kanclerz Kapituły  Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami, kawaler Dr. Stanisław Stawowiak Przeor Szwajcarii, wygłosił laudatio, w  którym podkreślił olbrzymie zasługi WM Juliusza Nowiny-Sokolnickiego w  restytucji Orderu św. Stanisława i obrony jego polskości, rozsławiające Order  św. Stanisława na całym świecie.

Kapituła Orderu w uznaniu zasług, przyznała  Wielkiemu Mistrzowi Juliuszowi Nowinie -Sokolnickiemu to zaszczytne odznaczenie. Decyzja Kapituły została przyjęta gorącymi oklaskami .Aktu dekoracji  dokonał Przeor Mazowsza płk Andrzej Szkoda

Po wykonaniu wspólnych zdjęć z WM, Inwestytura została zakończona. [foto]

Do Archikatedry  prócz zaproszonych  gości przybyła liczna grupa mieszkańców Warszawy , którzy asystowali  Kawalerom  i Damom podczas ceremonii mszy i Inwestytury.