SERDECZNIE WITAMY

Wielki Przeorat Orderu św. Stanisława w Szwajcarii

http://Sankt-Stanislaus-Orden-Schweiz.com

PRAEMIANDO INCITAT

post@sankt-stanislaus-orden-schweiz.com

DEKRET WIELKIEGO MISTRZA Nr 3/2008

o ustanowieniu Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami Orderu Św. Stanisława

Niniejszym   ustanawiam   Wielki  Krzyż   Zasługi   z  Koronami   Orderu  św. Stanisława, krórego pomysłodawcą i fundatorem jest Kawaler Wielkiego Krzyża Orderu Dr. med. Stanisław Stawowiak   Krzyż noszony ma być na wstędze według wzorca innych odznaczeń Orderu Św. Stanisława  na szyi, lub przypinany do prawej piersi.

1.      Krzyż przyznawany  będzie członkom Orderu Św. Stanisława, lub członkom innych organizacji, osobom prywatnym, świeckim lub kościelnym, które w sposób szczególny swą postawa i działalnością przyczyniły się  do obrony polskości Orderu, przyczyniły się do jego rozkwitu w Polsce i na całym świecie jak również rozsławienia i obrony dobrego imienia Polski według hasła

" Milito pro  OSS et Polonia

Walczę dla Orderu Św. Stanisława i Polski  

2. Wniosek o nadanie Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami Orderu Św. Stanisława, składany będzie przez "Wielki Przeorat Orderu” kraju, którego obywatelem jest kandydat proponowany do odznaczenia.

3. Wniosek musi dokładnie przedstawiać zasługi kandydata jego krótki życiorys z wyszczególnieniem  przynależności do organizacji państwowych i stowarzyszeń.

4. Wniosek będzie przedstawiany Kapitule Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami Orderu Św Stanisława, która po zapoznaniu się z zasługami kandydata, opinią przeora danego kraju, może wniosek zatwierdzić albo odrzucić, lub zwrocie do uzupełnienia. Pozytywnie zaopiniowany wniosek przedstawiany będzie Wielkiemu Mistrzowi Orderu Św Stanisława przez Kanclerza Kapitały Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami.

5. Kapituła Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami może również korzystać ze swoich kompetencji,  wyznaczyć sama kandydata do odznaczenia, bez wniosku Wielkich Przeoratów Orderu Św. Stanisława.

6. Wielki Krzyż Zasługi z Koronami Orderu Św. Stanisława będzie nadawany raz w roku na wybranej przez Kapitałę , inwestyturze Wielkiego Przeoratu Polskiego w Warszawie.

7. W skład Kapituły   Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami Orderu Św Stanisława wchodzą:  Kanclerz Kapitały, Sekretarz Kapitały oraz 3 członków Wielkiego Przeoratu Polskiego.

8. Mianuję następujący skład Kapituły Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami: Kanclerz  Kapituły –Kaw . Dr Stanisław Stawowiak, fundator Krzyża - Przeor Szwajcarii, Sekretarz Kapitały- Kaw. Przeor Andrzej Szkoda . Członkowie  Kapituły Kaw: Przeor inż. Lech Adam Grzybowski, Kaw. Przeor Henryk Muszyński. Kaw. Witold Piotrkowicz

Dano w siedzibie Wielkiego Mistrza w Colchester 4 września roku Pańskiego 2008

Podaczas uroczystości w Warszawie Wielkim Krzyżem  Zasługi  z Koronami za swoją działalność został uhonorowany (jako pierwszy) przez Kapitułę Krzyża Wielkiego VIII  Wielki Mistrz OSSt Juliusz Nowina Sokolnicki