Kawalerowie Orderu św. Stanisława podczas  audiencji u Jana Pawła II i Benedykta XVI

Kawaler OSSt Marian Król podczas audiencji u Jana Pawła II

Kawaler Ks. J. Rakoczy, Marian Król i ś.p. kpt.  T. Stocki w tow. kard. Z. Grocholewskiego u Ojca Świętego

Kawalerowie OSSt: S. Wodyński i Adam Spała na audiencji u Benedyta XVI