przeorat orderu sw. stanislawa szwajcaria

Groβpriorat Schweiz